Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historia

Glimtar ur bygdegårdens historia från 1954 till 2022

Invigningen av Locknevi Bygdegård 15 augusti 1954

Medverkande Gunnebo Blåsorkester, Sång och musik av Arvid Brandhammar och Åke Liffnet Västervik. Även lokala förmågor, Inga-Maj Allvin (Larsson) och Brigitta Larsson (Karlsson). Teater av Tuna Södra SLU-avd. amatörer. (Anders och valfisken).
Steiners orkester svarade för dansmusiken.
För många som var med blev det en kväll att minnas.

Åren närmast efter blev en ständig kamp för bygdegårdsföreningen att få debet och kredit att gå ihop. Man ville så mycket då det gällde arrangemang och aktiviteter i Bygdegården, men ekonomin den svåra biten att klara.
Både timmer insamling och ved insamling ordnades, liksom moped lotteri föreslogs.
Göta Åberg, Algot Svensson och Nils Granström fick i uppdrag att sätta upp budget för 1955.

Bland de första arrangemangen var att starta Biografen Locknevi Bio.
Den 1 mars 1954 beslöts att inköpa biograf maskin och föreningen anslutas till biografkedjan, lite senare.
26 juni beslutar styrelsen att Gösta Åberg skall bli föreståndare för Locknevi Bio.
Föreställning skall ges varje onsdag kl. 19.30 under vårsäsongen.

Ett annat var att ordna med teaterföreställningar, Riksteatern kontaktades bl.a.
I närmare ett decennium pågick denna verksamhet.

Mera verksamhet föreslås. På årsstämman 1958 valdes Karl-Uno Edenholm och Bengt Håkansson att ordna med en isbana vid Bygdegården.

Ekonomin blir kärvare år från år. Och i slutet av år 1959 får styrelsen låna Bygdegårdsföreningen 900,-.

Det var inte bara arbetet med föreningen som gällde, 1960 sände styrelsen en skrivelse till Länsstyrelsen om bättre väger till Locknevi.

Der allra mesta arbetet inom Bygdegårdsföreningen utfördes ideellt.

Åren efter 1960 utreds den ekonomiska delen med BRF som hjälpar till.
Man går in till kommunen med begäran om ekonomiskt stöd, vilket erfordras för att få statligt rekonstruktions bidrag.
Detta gjorde att man i stort sett hade sanerat ekonomin.

1969 ersätts vedeldningen med oljeeldning.

Under åren var bara tillfälligtvis vaktmästare anställd.
Styrelsen får ikläda sej och utföra vaktmästarsysslorna.
1973 beslöts att gräsklippningen vid Bygdegården skall utföras av styrelsen ledamöter, med början vecka 19. Detta blev inte uppskattat.

Vid ett senare sammanträde föreslogs böter för den som utan att ange skäl ej kom till styrelsens sammanträde.

Hela sjuttiotalet präglades av en viss förenings trötthet.
Generationsskifte gjorde att det var svårt få personer som var villiga att åta sig uppdrag. Detta var inte bara Locknevis problem, det fanns lite varstans i glesbygden.

1977 vid årsstämman fick förhandlingarna avbrytas då 6 av 9 styrelseledamöter avgick, och ej kunde ersättas. Astor Karlsson avgår. Under 70-talet avgår mångårige kassören Sven-Olof Karlsson, han var även under en tid vaktmästare.

Trots att till synes besvärligt läget för föreningen, så planerades diskuterades upprustning av lokalerna, det var i första hand toalettutrymmena som var otillräckliga, men också taket var i behov av reparation. T.o.m. en utbyggnad av själva huset var tänkt, och man gick in till kommunen med detta förslag, och begärde att få ekonomiska medel.

25 årsjubileum hölls 1 september 1979.
Då samtliga ordf. förutom Algot Svensson var närvarande.

Åttiotalet innebär en upprustning genom mycket ideellt arbete.
Men att Bygdegårdsföreningen också erhåller en donation. Henning Andersson.
Enligt testamentet skall avkastningen i första hand användas till underhåll av Bygdegården. Även Karl Karlsson skänkte vid flera tillfällen mindre belopp till Bygdegårdsföreningen.

Under sista delen av 80-talet och in på 90-talet har Bygdegården fått en ordentlig ansiktslyftning. Handikappananpassning genom hiss och i samband därmed ny entre. Målning in och utvändigt, mycket genom ALU.
Föreningen kan med tillförsikt se framtiden an.

En mycket arbetsduglig styrelse verkar.
Ett tack till pionjärerna, och alla de män och kvinnor som lagt ned så otroligt mycket arbete.

2000 och framåt har följande investeringar gjorts. Köket har förnyats, ommålat in- och utvändigt, nya varmlufts panna, dränering, isolering av vind, renovering av vandrarhemmet samt ny ljus och ljud anläggning, hemsida för Locknevi Bygdegård och Locknevi Classic.

Ny entré med tak  2011
Nya fönster 2013.
Asfaltering av vägarna, installation av brandlarm och ny restaurang diskmaskin 2015
Installation av ramp för bättre tillgänglighet 2018

Installation av hjärtstartare med bidrag från Sparbanks stiftelsen 2018

Wi-Fi installerat 2019

Duschrum i anslutning till toalett entréplan 2022

Ett stor tack till alla som har lagt ner så mycket arbete i Bygdegården under alla renoveringar samt hjälper till  på våra evenemang.